26.11 группа ТІ-2-7 відвідала м’ясокомбінат «Сосновский продукт» у місті Київ

На невеликому підприємстві якому вже 11 років студентам розповіли та показали тонкості виготовлення ковбасних виробів, розповіли які спеції та добавки надають м’ясопродуктам неперевершений смак та запах.

По закінченню екскурсії студентів пригостили нарізкою 4 видів ковбас та сосисками.

Студентів вразило те, що продукти які виготовляють на цьому підприємстві мають термін придатності 72 години, саме тому у цих виробів був неперевершений смак. 

Викладачі кафедри експертизи харчових продуктів Світлана Усатюк, Василь Сидор, Вікторія Кійко та Оксана Петруша і студенти IV курсу освітньої програми «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» взяли участь у круглому столі «Якість та безпека харчових продуктів». Учасниками заходу були науковці та аудитори, а також представники організацій в ланцюгу контролю якості та безпечності харчової продукції.

Серед доповідачів був президент Української асоціації досконалості та якості, почесний президент Міжнародної гільдії професіоналів якості, академік Української академії наук, к. т. н. Петро Калита, який зосередив свою вагу на понятті якість, як національна ідея України.

Велику увагу учасників круглого столу провернула доповідь Тараса Огаркова – головного аудитора DQS Holding GmbH систем менеджменту ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 щодо вимог до підприємств у сфері безпечності харчових продуктів, що особливо актуально в умовах сьогодення.

Доповідачами також виступили і викладачі кафедри експертизи харчових продуктів НУХТ – завідувач кафедри Світлана Усатюк розкрила питання «Навчання спеціалістів для впровадження систем управління якості та безпечності на підприємствах харчової промисловості», а Василь Сидор – аспекти забезпечення прав споживачів на придбання та споживання якісних і безпечних харчових продуктів.

У рамках імплементації основних положень Закону України «Про вищу освіту» щодо формування індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти за рахунок вільного вибору дисциплін у Навчально-науковому інституті харчових технологій НУХТ (ННІ ХТ) відбулася процедура вибору дисциплін здобувачами І-IV курсів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія».

Для нашого університету практика вибіркових дисциплін не є новою. Нагадаємо, що Закон України  «Про вищу освіту», який набрав чинності у вересні 2014 року, гарантує українським студентам право самостійно обирати щонайменше 25% обсягу освітньої програми. Навчальним планом для певної спеціальності має визначатися перелік обов'язкових дисциплін (максимум – 75% від загального обсягу кредитів ЄКТС). Загальний обсяг вибіркових дисциплін має складати не менше 25% від загального обсягу кредитів ЄКТС.

Спираючись на вже набутий досвід, можемо сказати, що у вибіркових дисциплінах зацікавлені всі учасники освітнього процесу. Студенти отримують змогу підвищувати свої Hard Skills опановуючи окремі курси. У свою чергу, викладачі на вибіркових дисциплінах працюють із більш умотивованими студентами.

Питання організації вибіркових дисциплін було розглянуте дирекцією ННІ ХТ разом із гарантом освітньої програми «Хімічна технологія» першого (бакалаврського) рівня освіти Оленою Подобій та завідувачем випускової кафедри Тамарою Носенко. На першому етапі були розіслані запрошення кафедрам університету надати свої пропозиції щодо дисциплін вільного вибору.

Свої пропозиції щодо дисциплін вільного вибору, враховуючи специфіку підготовки здобувачів за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія», представили 3 кафедри: екологічної безпеки та охорони праці, машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів. Наступним кроком було ознайомлення самих студентів. Попередньо всі запропоновані дисципліни були розміщені в Каталозі дисциплін для вільного вибору на сайті університету для ознайомлення.

18 та 19 листопада 2019 року для здобувачів І-IV курсів в Навчально-науковому інституті харчових технологій були організовані презентації курсів, які вони можуть обрати на весняний семестр 2019-2020 навчального року. До участі були запрошені представники кафедр, які в різноманітній формі мали можливість представити свої курси і мотивувати здобувачів до їх вибору та опанування. Також була присутня заступник директора з навчальної роботи ННІ ХТ Олена Супрун-Крестова, яка відповідає за організаційну роботу щодо вибору студентами професійного спрямування.

Зустрічі відбувались у невимушеній атмосфері. Розробники ознайомили здобувачів із метою, завданнями, основними тематиками вибіркових дисциплін. Кожний викладач намагався спонукати студентів до спілкування, презентації були цікаві та надзвичайно змістовні.

Студенти, обравши дисципліни, в яких вони самі найбільш зацікавлені, беруть активну участь у формуванні своєї освітньої траєкторії. А наші викладачі, маючи вже певний досвід, готові змагатися за студентів – постійно вдосконалюючи зміст і тематики дисциплін, що пропонуються для вільного вибору.

Студенти групи ТХ-3-5 Навчально-наукового інституту харчових технологій разом із наставником, доцентом кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Анною Грищенко, відвідали «Майстерню карамелі» – унікальну мережу кондитерських в Україні.

Майстри-карамельє Сергій та Юрій у присутності студентів виготовили карамель із рисунком «Вишенька», пояснили призначення всіх технологічних операцій, навели їх  параметри. Також студенти дізналися, яку цукристу сировину, кислоти, ароматизатори та барвники використовують у карамельній майстерні. Цікавою була інформація про технологію жовтого, червоного, зеленого і чорного барвників та особливості їх використання. Змішуючи такі барвники, можна пофарбувати карамель у різні кольори. Студенти побачили, як уміло поєднуючи різнобарвні шматочки пластичної карамельної маси, можна виготовити карамельки з різними рисунками.

На завершення майстер-класу карамельє задавали студентам запитання про технологію карамелі, а за правильні відповіді студенти отримували призи-карамельки. Приємною несподіванкою стали солодкі подарунки – пакуночки карамельок ручної роботи.

Відвідування карамельної майстерні сприятиме кращому засвоєнню теми «Технологія карамелі», яка передбачена дисципліною «Технологія кондитерських виробів».

Професор кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Юлія Камбулова прочитала відкриту лекцію з дисципліни «Біотехнологічні та фізико-хімічні основи харчових виробництв» для здобувачів третього курсу, що навчаються за спеціальністю 181 «Харчові технології». На відкритій лекції були присутні завідувач кафедри Володимир Ковбаса та викладачі кафедри.

Під час лекції «Перетворення білків у харчових технологіях», лектор розповіла про перетворення, яких зазнають білки під час технологічного процесу. Детально роз’яснила питання впливу технологічних факторів (механічного впливу, температури, тиску, кислотності середовища) та різних речовин (ферментів, солей, вуглеводів, жирів) на білки сировини.

Лектор постійно підтримувала контакт із аудиторією, наводила приклади перетворень білків під час технологічних процесів у технології хлібобулочних і кондитерських виробів, зернових продуктів, молочних і м’ясних продуктів, виробництва пива та консервованих продуктів тощо. Особливу увагу лектор приділила питанню можливості впливу на процеси гідролізу, денатурації, піноутворення, зв’язування білками води за рахунок зміни технологічних параметрів, важливість такого впливу для виготовлення якісної продукції, збільшення виходу готового продукту тощо.

Лекція була прочитана на високому методичному рівні із застосуванням мультимедійних технологій. Матеріали, наведені в лекції, сприятимуть кращому розумінню технологій харчових виробництв та стануть у нагоді в майбутній професійній діяльності. 

З 18 по 20 листопада у Спортивному комплексі нашого університету відбулися змагання Спартакіади НУХТ з баскетболу 3х3 серед юнаків.

У запеклій боротьбі І місце виборола команда Навчально-наукового інституту економіки і управління

ІІ місце – баскетболісти Навчально-наукового інституту харчових технологій

ІІІ місце – спортсмени факультету автоматизації і комп’ютерних систем

Вітаємо переможців турніру!

Професор кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Антонелла Дорохович прочитала відкриту лекцію з дисципліни «Інноваційні технології борошняних, кондитерських виробів і харчоконцентратів» для магістрантів, що навчаються за спеціалізацією «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів». Тема лекції – «Інноваційні технології борошняних кондитерських виробів, хімічний склад яких наближений до складу «ідеального харчового продукту». На лекції були присутні завідувач кафедри Володимир Ковбаса та колеги-викладачі.

Лектор розглянула модель хімічного складу «ідеального харчового продукту», який би відповідав вимогам нутріціології. Під час лекції детально була розглянута методика розрахунку відповідності хімічного складу харчових продуктів «ідеальному харчовому продукту», наведені приклади шляхів наближення хімічного складу харчового продукту до ідеального. Студентів зацікавили приклади наукових розробок рецептур борошняних кондитерських виробів, виконаних на кафедрі під керівництвом професора Антонелли Дорохович.

Лекція була прочитана на високому методичному рівні з використанням мультимедійної техніки, матеріали систематизовані, подані у вигляді блок-схем і таблиць.

14-15 листопада кафедра технології оздоровчих продуктів проводить 6-ту Міжнародну конференцію «Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека».

Учасники конференції працювали під гаслом «Її величність – технологія оздоровчих продуктів», оскільки всі вони причетні до розроблення, конструювання та способів отримання оздоровчих харчових продуктів, які на світовому ринку позиціонуються як «корисні для здоров’я».

У вітальному слові завідувач кафедри Галина Сімахіна підкреслила пріоритетність даного напряму у розвитку харчових технологій, зазначивши, що в нинішніх умовах та, й мабуть, на сотні років наперед зберігатиметься і розширюватиметься світовий тренд здорового харчування та натуралізації харчових продуктів, дієтичних добавок, поліфункціональних збагачувачів.

І у зв’язку з цим саме нинішньому поколінню технологів з оздоровчого харчування судилося започаткувати цей тренд в Україні і постійно розвивати його, орієнтуючись на світові стандарти.

З вітальним словом до учасників конференції звернулася завідувач кафедри фізики Світлана Літвинчук. Фахівець наголосила на взаємній зацікавленості кафедр у проведенні спільних робіт, як із точки зору поліпшення навчального процесу здобувачів, так і виконання наукових досліджень, передусім пов’язаних із вдосконаленням фізичних методів аналізу харчової сировини і отриманих з неї продуктів.

Студенти, особливо молодших курсів, мали нагоду ознайомитися з основними віхами започаткування напряму оздоровчого харчування та підготовкою кадрів на кафедрі технології оздоровчих продуктів.

Завідувач кафедри відзначила спорідненість між технологією харчування та медичними технологіями з точки зору шляхів і методів забезпечення належного стану здоров’я українців.

Були заслухані доповіді аспірантів та асистентів кафедри Світлани Камінської, Ірини Ясінської та Світлани Краєвської, результати виконання магістерських робіт здобувачів кафедри 2 курсу навчання та здобувачів молодших курсів.

У конференції взяли участь навчальні заклади: Тернопільський національний економічний університет, Одеська національна академія харчових технологій, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» (Москва, Росія), Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж, а також Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України.

Про універсальність технологій оздоровчих продуктів свідчить перелік тем, за виступали доповідачі. Вони стосуються створення нових харчових продуктів і напоїв функціонального призначення на традиційних харчових основах.

Тому одні доповіді присвячені створенню нових хлібобулочних та кондитерських виробів, інші – молочних, а також нових безалкогольних харчових продуктів.

Найкращими визнано доповіді Світлани Камінської, здобувача магістранта Інни Коберник та здобувача 3 курсу Олександра Межибовського.

За результатами роботи конференції прийнята резолюція, основною складовою якої є визначення подальших шляхів розвитку харчової промисловості в Україні, представлених такими напрямами:

- подолання протиріччя між об'єктивною необхідністю зниження енергетичної цінності раціонів та застарілими уявленнями щодо корисності висококалорійних продуктів;
- наявність мінорних компонентів (регуляторних) як основний чинник ефективного використання макро- і мікронутрієнтів;
- налагодження випуску продуктів спеціального призначення;
- розвиток індустрії здорового харчування, з точки зору медицини – дієтологічна допомога населенню;
- розширення випуску продуктів для ентерального харчування;
- зміна стереотипів вітчизняних виробників – припинення використання небезпечних харчових штучних добавок у харчових продуктах, особливо для дітей; 
- здорове харчування – для всіх громадян і необхідного рівня продовольчої безпеки;
- продукти для здорового харчування – індикатори стилю життя, чинники позитивних емоцій, краси, здоров’я та активного творчого довголіття;
- запровадити в Україні тренд натуралізації харчових збагачувачів і харчових продуктів;
- істотно збільшити обсяги використання місцевих сировинних ресурсів;
- інтенсивний розвиток індустрії здорового харчування; здорове харчування – реалізації мрії усіх поколінь про ідеальну їжу, яка є ліками;
- розроблення і застосування технічно досконалих систем контролю якості сировини і продукції та систем управління якістю; 
- відповідність нової продукції світовим тенденціям розвитку індустрії здорового харчування.

Викладачі кафедри експертизи харчових продуктів, доценти Оксана Мельник і Оксана Шульга та старший викладач Анастасія Чорна 14 листопада 2019 року відвідали прес-конференцію проекту «СТОП Фальсифікат» в Укрінформі.

Питання безпечності та якості харчових продуктів має важливе значення для кожного громадянина. Діючий мараторій на перевірки підприємств харчової промисловості 2014-2016 рр., реорганізація компетентного органу, відмова від обов'язкової сертифікації продукції, відсутність дієвого контролю за якістю та безпечністю харчових продуктів, мала обізнаність споживачів призвели до насичення ринку неякісними, фальсифікованими та небезпечними харчовими продуктами.

Презентація проекту відбулася за участі заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тараса Висоцького, т.в.о. голови Держпродспоживслужби України Ольги Шевченко, голови Громадської ради при Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Віталія Башинського, голови наглядової ради Спілки молочних підприємств України Вадима Чагаровського, голови ГО «Громадський контроль захисту прав споживачів» Владислави Миронової, заступника координатора ФАО в Україні Михайла Малкова, генерального директора Департаменту безпечності та якості харчових продуктів Миколи Мороза, представників Європейської Бізнес асоціації та виробників молочної продукції.

Проект  «СТОП Фальсифікат» передбачає проведення досліджень якості молочної продукції, що реалізується на споживному ринку України та поширення серед споживачів інформації про неякісну продукцію та недобросовісних виробників.

Проект стартує 16 грудня 2019 року за підтримки Уряду та Держпродспоживслужби України і буде максимально висвітлений через прямі ефіри засобів масової інформації.

Він має на меті захистити споживачів від введення в оману з боку недобросовісних виробників харчових продуктів, підтримати та надати конкурентні та репутаційні переваги добросовісним виробникам продукції та довести світу, що Україна здатна виробляти якісну і безпечну продукцію.

Відбулася відкрита лекція професора кафедри технології  хлібопекарських і кондитерських виробів Віри Юрчак з дисципліни «Методи оптимізації процесів виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів» для магістрантів, що навчаються за спеціалізацією «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів».

Задачі оптимізації процесів технології, як правило, пов’язані з досягненням екстремального значення критерію оптимальності, залежність якого від параметрів технологічного процесу описується різними математичними моделями. Під час лекції «Методи оптимізації технологічних процесів галузі» лектор пояснила суть аналітичних, числових та експериментально-статистичних методів оптимізації.

Особливу увагу Віра Юрчак звернула на практичне застосування розглянутих методів, можливість використання спеціальних комп’ютерних програм і навела приклади вирішення оптимізаційних задач, які пов’язані з розробками науковців кафедри.

Лекція була прочитана на високому методичному рівні із застосуванням мультимедійних технологій. Лектор постійно підтримувала контакт із аудиторією, наводила приклади, що сприяли кращому розумінню та засвоєнню викладеного матеріалу.

На відкритій лекції були присутні завідувач кафедри Володимир Ковбаса, викладачі кафедри та фахівець Навчально-методичного управління університету Алла Оскілко.

Ось і відбулись змагання з настільного тенісу

Молоді спортсмени змагались вже з досвідченими студентами 5 гуртожитку.

Саме ці гравці отримали призові місця:
1.Штомпель Ігор
2.Висоцький Олександр
3.Синюк Юлія

Ми бажаємо усім учасникам не зупинятися перед перешкодами, наснаги, майбутніх перемог та успіхів)

На кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів відбувся попередній розгляд дисертаційної роботи «Удосконалення технології білково-збивного крему із застосуванням пюре горобини і журавлини та камеді геллану» аспірантки Іванни Сивній. Науковий керівник роботи – професор Віра Оболкіна.

У своїй роботі Іванна Сивній запропонувала технологію виробництва пюре з горобини та журавлини в умовах кондитерської фабрики та довела доцільність його використання у білково-збивному кремі. Запропоновані автором технології дають можливість не лише уникнути використання в кремі синтетичних барвників та ароматизаторів, а й консервантів, завдяки високому вмісту в ягодах флавоноїдів, каротиноїдів та органічних кислот.

На попередньому захисті, крім викладачів та аспірантів кафедри, були присутні декан факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Віктор Доценко, завідувач кафедри технології зберігання та переробки зерна Олег Шаповаленко та професор цієї ж кафедри Ігор Гапонюк.

Аспірантка гідно представила результати досліджень за темою дисертаційної роботи та відповіла на всі запитання.

Позитивний відгук на дисертаційну роботу надала професор Антонелла Дорохович, яка відзначила актуальність теми, практичне значення запропонованих технологій і висловила зауваження й побажання щодо наведених результатів досліджень. Із позитивними відгуками та побажаннями також виступили рецензенти, професор Юлія Камбулова та доцент Олена Кохан.

За результатами відкритого голосування дисертаційна робота допущена до розгляду у спеціалізованій вченій раді.

 

Здобувачі групи ТІ-2-8 Навчально-наукового інституту харчових технологій НУХТ разом із доцентом кафедри експертизи харчових продуктів Наталією Поповою відвідали Київський пивоварний завод «Carlsberg Ukraine».

Компанія «Carlsberg Ukraine» – лідер ринку пива в країні, приклад найуспішнішого підприємства, один із найкращих роботодавців. Київський пивоварний завод є найсучаснішим в Україні, у ньому втілені передові світові інновації в пивоварінні.

Студентів зустріла і познайомила з виробництвом провідний фахівець компанії «Carlsberg Ukraine» зі зв`язків із громадськістю Христина Масол. Вони мали змогу побачити технологічний процес виробництва пива, почути історію створення організації, задати запитання й отримати на них вичерпні відповіді.

Представники кафедри технології оздоровчих продуктів Ірина Ясінська та Світлана Камінська взяли участь у Міжнародному інформаційному тижні програми ЄС Еразмус+ в Україні.

У рамках заходу розглядалися питання академічної мобільності, в т.ч. індивідуальної академічної мобільності для працівників закладів вищої освіти та студентів у рамках програми Еразмус+, а також програму Жана Моне.

Проводилося навчання з підготовки успішних проєктних заявок із академічної мобільності, правил пошуку потенційних європейських партнерів, розуміння специфіки академічної мобільності та аспектів якісного впровадження проектів, специфіку конкурсу за програмою Жана Моне, процедури відбору, правила підготовки проєктних заявок і бюджету проєкту.

Учасники та модератори обговорювали проблемні ситуації та їх вирішення, які виникають під час подання заявки, реалізації проєкту та на етапі його завершення.

Кафедра експертизи харчових продуктів провела науковий семінар на базі Української лабораторії якості і безпеки АПК НУБіП України.

Колектив кафедри досить детально ознайомили зі структурою лабораторії, яка є провідною установою в системі управління якістю АПК. З 2007 року лабораторія акредитована відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025 (ISO/IEC 17025), що підтверджено Атестатом акредитації Національного агентства з акредитації України. Кожного року УЛЯБП АПК підтверджує свою компетентність.

Приємно вразила сучасна технічна база, а висококваліфікований персонал дав вичерпні відповіді на питання співробітників кафедри експертизи харчових продуктів.

5 листопада на кафедрі технології оздоровчих продуктів відбулася відкрита лекція  з навчальної дисципліни «Хімія та фармакогнозія рослин», прочитана доцентом Світланою Бажай-Жежерун для студентів груп ОП-3-7 і ОП-3-7ск.

Із урахуванням останніх досягнень науки та технології, лектор у доступній формі охарактеризувала динаміку утворення в рослинах ефірних олій, вплив різних факторів на цей процес; навела сучасну класифікацію ефіроолійної сировини та олій; пояснила студентам особливості сучасних методів отримання ефірних олій, ознайомила з їх фізіологічною дією на організм людини та рослинними джерелами цих сполук.

Основні тези, висловлені під час лекції, викладач послідовно аргументувала інформативним матеріалом, який був представлений у вигляді презентації. Візуалізація навчального матеріалу дозволила студентам більш повно сприймати та опановувати нові знання.

Лектор вдало поєднувала матеріал лекції зі знаннями, одержаними студентами під час вивчення дисциплін «Фізіологія та гігієна харчування», «Колоїдна хімія». Отримані під час лекції знання є необхідними для подальшого розроблення та виконання курсових, дипломних проектів і робіт, вивчення окремих дисциплін професійно-практичного спрямування.      

Викладач підкреслила важливість володіння сучасними знаннями з хімії та фармакогнозії рослин для розроблення і створення прогресивних технологій оздоровчих і функціональних харчових продуктів.

Лекція була прочитана на високому професійному, науково-теоретичному та методологічному рівнях.

Продовжуються секційні засідання VIIІ Міжнародної науково-технічної конференції «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції», присвяченої 135-річчю університету.

Роботу секції «Ресурсозберігаючі технології зернопереробних виробництв, виробництва та зберігання хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів» очолив завідувач кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Володимир Ковбаса.

Науковці розглядали питання щодо розроблення нових видів кондитерських виробів зниженої калорійності та підвищеної харчової цінності. На цю тему з доповіддю «Розроблення інноваційних технологій найбільш популярного в Європі печива типу «Пішкоти» з метою надання йому статусу «продукт спеціального дієтичного призначення» виступила професор кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів НУХТ Антонелла Дорохович, а з доповіддю «Наукові підходи до створення технології крекерів підвищеної біологічної цінності із застосуванням борошна з насіння амаранту та гуміарабіку» аспірант цієї ж кафедри Ольга Дзигар.

На секції виступила старший викладач кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів Одеської національної академії харчових технологій Наталія Соколова, яка представила результати комплексу досліджень щодо формування рецептур хлібобулочних виробів зниженої вологості.

Важливі питання щодо перероблення та зберігання зерна та шляхи їх вирішення прозвучали у доповідях доцента кафедри технології зберігання і переробки зерна Євгена Харченка «Критерій оцінювання ефективності лущення зерна в машинах із абразивними робочими органами» та магістрантки Ярослави Сущенко «Що таке небулізація зерна та навіщо вона потрібна?».

Про особливості оброблення некондиційної меляси доповів професор кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства Віктор Маринченко, а доцент Юрій Булій представив доповідь «Підвищення ефективності роботи провальних тарілок».

Доцент кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції Наталія Фролова доповіла про харчову цінність продуктів в аюрведичних положеннях.

Представлені доповіді викликали зацікавленість та активні обговорення.

На завершення роботи секції Володимир Ковбаса подякував доповідачам за представлені доповіді та побажав усім творчої наснаги й нових наукових досягнень.

Доцент кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Інна Зінченко взяла участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Органічне агровиробництво: освіта і наука», яка відбулася за ініціативи Федерації органічного руху України та Науково-методичного центру «Агроосвіта» та за підтримки проекту «Німецько-українська співпраця в галузі органічного землеробства».

Основною метою конференції є об’єднання зусиль галузевих підприємств та установ, фермерських господарств, наукових та освітніх закладів, а також інших осіб,  зацікавлених у виробництві, переробленні безпечної та якісної органічної продукції.  Організатори заходу сподіваються, що конференція сприятиме динамічному та ефективному розвитку органічного руху в Україні, запровадженню та  удосконаленню інноваційних органічних технологій в аграрній та переробній  галузях.

У рамках конференції відбувся конкурс наукових статей з органічного виробництва. Почесне IV місце отримала робота доцентів кафедри технології хлібопекарських  і кондитерських виробів Наталії Фалендиш та Інни Зінченко у співавторстві з магістранткою Марією Блаженко.

Голова правління  Федерації органічного руху України Євген Милованов нагородив доцента Інну Зінченко дипломом за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців для харчової промисловості.

31 жовтня родина ННІХТ дочекалась перших абітурієнтів.

На школярів очікували неперевершені майстер-класи🤩 та доповідь про актуальність вивчення та вдосконалення харчової промисловості.
Кожен відвідувач майстеркласу із запалом в очах бачив процес виготовлення харчових продуктів, які вони із задоволенням змогли продегустувати.

Кожен школяр із запалом в очах покидав стіни ННІХТ, адже вони дізналися про актуальність та перспективність навчатися у Навчального-науковому інституті харчових технологій.

Нещодавно наш університет відзначив знаменну дату – 135-річчя від дня  заснування. З цієї нагоди кращі викладачі та співробітники університету отримали нагороди. Кафедрі харчової хімії надзвичайно приємно, що подяку ректора університету Анатолія Українця отримав професор кафедри  Олександр Перепелиця. Тим більше, що саме в цьому році виповнюється 40 років, як він, будучи молодим кандидатом хімічних наук, почав працювати на кафедрі загальної і неорганічної хімії КТІХП. З його появою на кафедрі з’явився і новий напрям наукових досліджень – хімія твердого тіла. Як результат цих досліджень було синтезовано понад 145 нових сполук, розроблені методики синтезу якісних монокристалів, розроблена наукова база для виробництва люмінофорів, каталізаторів, сегнетоелектриків і лазерних матеріалів на основі одержаних речовин. Результати досліджень публікувались у провідних наукових журналах, одержана низка авторських свідоцтв і патентів. Під його керівництвом була захищена дисертація на звання кандидата хімічних наук, а сам він у 1994 році захистив докторську дисертацію. Наразі  під керівництвом доктора хімічних наук професора Олександра Петровича Перепелиці на новоствореній кафедрі харчової хімії  проводиться робота по вивченню фізико-хімічних властивостей кальцій карбонатного осаду цукрового виробництва. І в 2018 році за результатами цієї роботи відбувся захист кандидатської дисертації.

Своє покликання Олександр Петрович вбачає також і у викладацькій діяльності, вихованні студентської молоді. А ще він пише вірші, які вражають своєю душевністю, теплотою та високою щирістю, яка розкриває душу людини.

Тож бажаємо викладачу міцного здоров’я та життєвої наснаги, професійних успіхів та особистих творчих досягнень, щастя, злагоди та добробуту!

Сторінка 1 із 25